42 สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง ? รู้ไว้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

42 สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง ? รู้ไว้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
42 สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง ? รู้ไว้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

ไม่ว่าคุณจะใช้สิ่งของ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหน คู่มือคำแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิต คือสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจอ่านตั้งแต่แรก เพราะจะช่วยให้เราสามารถใช้งานสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วย ในส่วนของเสื้อผ้าก็ไม่ต่างกัน ซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะมีป้าย สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า เย็บติดมาให้ตามรอยตะเข็บด้านในแล้ว

1. สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า สำคัญอย่างไร ?

เพราะป้ายสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า ความหมายที่มีนั้นค่อนข้างหลากหลาย แบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือให้ผู้สวมใส่สามารถดูแลเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี จะได้คงสภาพของเนื้อผ้า และความสดใหม่ของสีไว้ให้นานที่สุดนั่นเอง

1.1 8 สัญลักษณ์ซักผ้า [Washing]

สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า หมวดการซักผ้า
สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าหมวดการซักผ้า
NO. สัญลักษณ์ ความหมาย
1. Washing เป็นผ้าที่สามารถซักด้วยเครื่องได้
2. Machine wash permanent press สัญลักษณ์บนเสื้อผ้า ที่มี 1 ขีดใต้ถังซักผ้า หมายถึง ให้ซักด้วยโหมด Permanent press
3. Machine wash gentle cycle ซักผ้าด้วยเครื่องอย่างทะนุถนอม ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึง โหมดถนอมผ้า (Delicate)
4. Do not wash ห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้า เช่น ผ้าไหม, ผ้าหนัง
5. Hand wash ซักด้วยมือเท่านั้น มักใช้กับผ้าที่มีเนื้อพิเศษ หรือเนื้อบอบบาง เช่น ผ้าชีฟอง, ผ้ากำมะหยี่
6. Do not wring ห้ามบิดผ้า เพราะจะทำให้ผ้าเสียหาย
7. Wash at or below 40° ซักด้วยน้ำอุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
8. Wash at or below 70° ซักด้วยน้ำอุณหภูมิต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส


1.2 12 สัญลักษณ์ซักแห้ง [Dry Cleaning]

NO. สัญลักษณ์ ความหมาย
1. Dry Clean สัญลักษณ์ซักผ้ารูปวงกลม หมายถึง ซักแห้งได้ เช่น ชุดสูท
2. Do not dry clean ถ้ามีกากบาททับวงกลม แปลว่า ห้ามซักแห้ง
3. Dry clean, any solvent ซักแห้งด้วยตัวทำละลายใด ๆ ก็ได้
4. Dry clean, hydrocarbon solvent only อักษร F ในวงกลม หมายถึง ให้ซักแห้ง ด้วยน้ำยาไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น
5. Gentle dry clean, hydrocarbon solvent only ซักแห้งแบบถนอมผ้า ด้วยน้ำยาไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น
6. Very gentle dry clean, hydrocarbon solvent only ซักแห้งแบบถนอมผ้ามาก ๆ โดยใช้น้ำยาไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น
7. Dry clean with PCE อักษร P ในวงกลม ของสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า ความหมายคือ ให้ซักแห้งด้วยเปอร์คลอโรเอทิลีน
8. Dry clean, reduced moisture ซักแห้งด้วยโหมดลดความชื้น
9. Dry clean, low heat ซักแห้งด้วยความร้อนต่ำ
10. Dry clean, no steam ซักแห้งโดยไม่ใช้ไอน้ำ เพราะอาจทำให้ผ้ามีรอยด่าง และเนื้อผ้าเสียหาย
11. Wet clean ซักผ้าด้วยน้ำยาเฉพาะของ Wet clean ที่ปลอดสารพิษ และไม่มีสารเคมีตกค้าง
12. Do not wet clean ห้ามซักแบบ Wet clean


1.3 12 สัญลักษณ์อบแห้ง [Drying]

สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า หมวดการอบแห้ง
สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าหมวดการอบแห้ง
NO. สัญลักษณ์ ความหมาย
1. Natural Dry ปล่อยให้ผ้าแห้งตามธรรมชาติ
2. Do not dry ห้ามอบผ้า ด้วยเครื่องอบผ้า
3. Line dry สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้า ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม โดยเส้นโค้งห้อยลงมา หมายถึง การทำให้แห้งด้วยการแขวนผ้า
4. Dry flat วางผ้าให้แห้งบนพื้นราบ ไม่ต้องแขวน เพราะถ้าห้อยไว้ ผ้าบางชนิดอาจยืดย้วยได้
5. Drip dry พาดผ้ากับราวขณะผ้าเปียก แล้วปล่อยให้น้ำไหลหยดลงมา จนผ้าแห้งสนิทเอง
6. Shade Dry ตากผ้าในที่ร่ม ให้ห่างไกลจากแสงแดด ซึ่งจะช่วยถนอมเนื้อผ้า และความสดใหม่ของสีได้
7. Line dry in shade เป็นการรวมกันของ 2 สัญลักษณ์บนเสื้อผ้า ซึ่งแปลว่า ให้แขวนตากในที่ร่ม
8. Tumble dry, high heat อบแห้งความร้อนสูง หรือประมาณ 80 องศาเซลเซียส
9. Tumble dry, no heat อบผ้าโดยไม่ใช้ความร้อน ซึ่งสามารถใช้ลมแทนได้
10. Tumble dry, gentle อบผ้าแบบทะนุถนอม เหมาะกับผ้าที่บอบบางมาก
11. Tumble dry, very gentle อบผ้าแบบทะนุถนอมมาก ๆ เพราะผ้าอาจเสียหายง่ายด้วยลมหรือความร้อน
12. Do not tumble dry ห้ามปั่นแห้งเด็ดขาด


1.4 6 สัญลักษณ์รีดผ้า [Ironing]

สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าหมวดรีดผ้า
สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าหมวดรีดผ้า
NO. สัญลักษณ์ ความหมาย
1. Iron เตารีด สัญลักษณ์บนเสื้อผ้า ความหมายคือสามารถรีดได้
2. Do not iron สัญลักษณ์ซักผ้า ที่แปลว่าห้ามรีด เช่น ผ้าขนสัตว์, ชุดว่ายน้ำ, กางเกงเลกกิ้ง
3. Iron at low temperature ให้รีดผ้าด้วยอุณหภูมิต่ำ เช่น ผ้าวาเลนติโน่ ซึ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์
4. Iron at high temperature ให้รีดผ้าด้วยอุณหภูมิสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยผ้าธรรมชาติ ที่รีดให้เรียบค่อนข้างยาก เช่น ผ้าดิบ, ผ้าฝ้าย, ผ้าปอ
5. Steam ให้รีดผ้าด้วยไอน้ำ เพราะจะช่วยให้รีดเรียบง่ายขึ้น
6. Do not steam ห้ามรีดผ้าด้วยไอน้ำ เพราะจะทำให้ผ้าเสียหาย


1.5 4 สัญลักษณ์ฟอกขาว [Bleaching]

สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าหมวดฟอกขาว
สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าหมวดฟอกขาว
NO. สัญลักษณ์ ความหมาย
1. Bleach สัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้ารูปสามเหลี่ยม หมายถึงสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิด
2. Do not bleach ห้ามใช้สารฟอกขาวทุกชนิด เช่น เสื้อสูทแฟชั่น
3. Chlorine bleach สัญลักษณ์บนเสื้อผ้าที่มีอักษร CL แปลว่า ใช้สารฟอกขาว ชนิดที่มีคลอรีนผสมได้
4. Non-chlorine bleach ห้ามใช้สารฟอกขาว ชนิดที่มีคลอรีนผสม


2. สรุป

นอกจากจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลย คือการเลือกตัดผ้า กับร้านที่ใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งเนื้อผ้า อย่างร้านจอมพล ที่เลือกใช้ผ้าวาเลนติโน่แท้ เนื้อผ้าใส่สบายดูแลง่าย จะสวมใส่อีกกี่ปี สีก็ยังสดใส ผ้าก็ยังเบาสบายเหมือนเดิม !

บทความแนะนำ

4 ไอเดีย ชุดออกงานกลางคืนเรียบหรู เทรนด์ใหม่ล่าสุด ดูดีสะกดทุกสายตา! บทความนี้มีคำตอบ